รับพิมพ์งานด่วน

รับพิมพ์งานเอกสาร ไทย-อังกฤษ ทุกชนิด

รับพิมพ์งานด่วน ราคาถูก

 

รับพิมพ์งาน  Word, Excel  PowerPoint ทั้ง ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ ตามลูกค้าต้องการ
พิมพ์รายงานทั่วไป พิมพ์เอกสาร แบบประเมิน แบบสอบถาม นักเรียนนักศึกษา
- พิมพ์บทคัดย่อพิมพ์งานวิจัยพิมพ์วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธิ์
- พิมพ์หนังสือต่าง
- พิมพ์ข้อสอบ กราฟ ตาราง แผนภูมิ แผนผังต่างๆ-รับพิมพ์งานและรับทำรายงานทั่วไป
- สามารถหาข้อมูลทั่วไป พิมพ์จากเอกสารภาพถ่าย พิมพ์จากงานเขียนหนังสือ 
- รับพิมพ์งานพร้อมจัดรูปแบบ จากเอกสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร pdf e-book หรือรูปภาพ

 

รายละเอียดที่ต้องแจ้ง


-ระบุขนาดตัวอักษร ฟอนต์ ขนาดขอบกระดาษให้ชัดเจน
-ระบุใส่เลขหน้าหรือไม่
-ระบุว่าต้องบันทึกเป็นนามสกุล.doc(แก้ไขได้) หรือ.pdf(แก้ไขไม่ได้)
- มั่นใจในความถูกต้องแม่นยำของงานพิมพ์ ด้วยการพิสูจน์อักษรตรวจสอบความถูกต้องทุกครั้งก่อนจบงาน

-งานด่วนส่งใน1-3 ชม. หรือใน 1 วัน หลังรับงาน (โปรดสอบถามเพิ่มเติมก่อน)


การรับส่งงาน 

สามารถแจ้งได้ว่าต้องการไฟล์งานแบบไหน ต้องการให้ ปริ้น/ใส่ CD ส่งให้ทางไปรษณีย์ หรือทางเมลล์ ก็ได้ แต่ผู้จ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งเอง


การชำระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  

 

 

 

Share